Nie słuchajcie filozofów
Dodane przez puszczyk1 dnia Lipiec 27 2020 17:22:11
Nie słuchajcie filozofów
Nie słuchajcie filozofów - usłyszałem ostatnio w kościele w mojej parafii. Tak wypowiadał się ksiądz w czasie kazania. Według niego tylko Bóg ma rację i prawdą są tylko jego objawienia. Tego trzeba się trzymać. Wypowiedź ta świadczyć by mogła, że wracamy gdzieś do średniowiecza, gdzie biblia była jedyną wykładnią prawdy, a dzieła myślicieli, czasami razem z nimi, palone były na stosie. Przychodzi do głowy zaraz pytanie, na jakim poziomie rozwoju cywilizacyjnego byłaby teraz ludzkość, gdyby nadal opierała się tylko na prawdach objawionych. Pewnie Słońce i planety obiegałyby Ziemię, a wytwory myśli ludzkiej kończyłyby w płomieniach. Heretycy, jeśli w ogóle by przetrwali, byli piętnowani za nieprawomyślność tak jak to było w Polsce jeszcze w XVII, a nawet w XVIII w. Herezją byłoby każde wyjście myśli ludzkiej poza ramy dogmatów biblijnych i kościelnych. A przecież protestantyzm, który dotarł do Polski był wielką przygodą intelektualną dla społeczeństwa bezkrytycznie przyjmującego ideologię głoszoną przez kościół katolicki. To właśnie ci "filozofowie" przyczyniają się do postępu cywilizacyjnego ludzkości. Bez przekraczania zasad głoszonych przez kościół katolicki nie doszłoby do odkryć, które nie tylko wywołują postęp cywilizacyjny, a także postęp w drodze do Boga. Bo trzeba zdać sobie sprawę, że wszyscy ci "filozofowie", naukowcy zmierzają w kierunku poznania istoty świata. A czymże jest ta istota, jeśli nie Bogiem, w którego teraz wierzymy, bo nie ma dowodu jego istnienia czy nieistnienia. Ludwik Pasteur mówił: Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do niego z powrotem. Myśliciele, chociaż byliby ateistami, zmierzają w kierunku poznania Boga. Biblia, która jest kanonem naszej wiary, była pisana kilka tysięcy lat temu, kiedy poziom poznania świata opierał się tylko na spostrzeżeniach zmysłowych. Obecnie człowiek wgłębił się w istotę wszechświata, chociaż do zgłębienia jego tajemnic jeszcze mu daleko. Boga ludzkość nie opisze pewnie nigdy, ale dążenie do jego poznania przez zgłębianie istoty wszechświata jest tym, co sam Stworzyciel zamierzył, bo dał ludziom rozum, więc warto, a nawet trzeba, słuchać filozofów i naukowców.